ASSESMENT HOLISTIC (AH) 3

JADWAL PELAKSANAAN ASSESMENT HOLISTIC (AH) 3MI NURUL HUDA 2 KOTA MOJOKERTOTAHUN PELAJARAN 2020/2021  KELASSENINSELASARABUKAMISSENINSELASA08-Feb09-Feb10-Feb11-Feb15-Feb16-Feb     1  REGULER / TAHFIDZAqidahMatematikaBTAB.InggrisPKNFiqihB.IndonesiaQurditsSBdPB. JawaB. ArabTIK   PJOK    BILINGUALAqidahMathematicBTAEnglishCivicFiqihB.IndonesiaQurditsTIKB. JawaB. ArabScience  SBdPPJOK        2  REGULER / TAHFIDZAqidahMatematikaBTAB.InggrisPKNFiqihB.IndonesiaQurditsSBdPB. JawaB. ArabTIK   PJOK    BILINGUALAqidahMathematicBTAEnglishCivicFiqihB.IndonesiaQurditsTIKB. JawaB. ArabScience  SBdPPJOK        3  REGULER / TAHFIDZAqidahMatematikaSKIB.InggrisPKNFiqihB.IndonesiaQurditsTIKB. JawaB. ArabBTA  SBdPPJOK    BILINGUALAqidahMathematicBTAEnglishCivicFiqihB.IndonesiaQurditsTIKB. JawaB. ArabScienceSBdP SKIPJOK        4  REGULER / TAHFIDZAqidahMatematikaSKIB.InggrisPKNFiqihB.IndonesiaQurditsTIKB. JawaB. ArabBTA SBdPAswajaPJOKIPAIPS  BILINGUALAqidahMathematicScienceEnglishCivicFiqihB.IndonesiaQurditsSKIB. JawaB. ArabIPSBTASBdPAswajaPJOKTIK       5  REGULER / TAHFIDZAqidahMatematikaSKIB.InggrisPKNFiqihB.IndonesiaQurditsTIKB. JawaB. ArabBTA SBdPAswajaPJOKIPAIPS  BILINGUALAqidahMathematicScienceEnglishCivicFiqihB.IndonesiaQurditsSKIB. JawaB. ArabIPSBTASBdPAswajaPJOKTIK 

Continue Reading ASSESMENT HOLISTIC (AH) 3