Pengumuman

Profil Madrasah PDF Print E-mail


A.  PROFIL MADRASAH

1.   Nama dan Alamat Madrasah          :     MI NURUL HUDA 2

                                                     :     Jalan Raya Surodinawan No. 173

                                                           Kelurahan Surodinawan

                                                           Kecamatan Prajuritkulon

                                                           Kota Mojokerto

                                                           Telp.( 0321 ) 394712

2.   Nama dan Alamat Yayasan             :     YAYASAN NURUL HUDA SURODINAWAN

                                                             Jalan KH. Usman No. 1 Kelurahan Surodinawan

                                                             Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto

                                                             Telp.( 0321 ) 322583

3.   NSS/NSM                                     :     111235760002

4.   Jenjang Akreditasi                          :     Terakreditasi Nilai A

5.   Tahun didirikan                               :     15 Juli 1940

6.   Tahun Beroperasi                           :     1940

7.   Status Tanah                                   :     Milik Yayasan

      a.   Surat kepemilikan Tanah           :     Sertifikat Wakaf / Akte Yayasan Nurul Huda

      b.   Luas Tanah                               :     2857 m²

8.   Jumlah Siswa dan Nilai rata-rata Mata Pelajaran Ujian Nasional dalam  4 tahun terakhir

Tahun

Jumlah Siswa Seluruhnya

Nilai Rata-Rata Mata Pelajaran UAS

L

P

Jumlah

B. Indo

Mat

IPA

2015/2016

378

457

835

8,37

8,98

8,40

2016/2017

440

497

937

8,50

7,50

8,00

2017/2018

485

540

1025

8,56

8,79

8,48

2018/2019

569

612

1181

8,59

8,89

8,76

2019/2020

616

645

1261

-

-

-


9.   Jumlah Rombongan Belajar             :    

      a.   Kelas I                                     :     7 Rombongan Belajar

      b.   Kelas II                                    :     8 Rombongan Belajar

      c.   Kelas III                                   :     7 Rombongan Belajar

      d.   Kelas IV                                  :     7 Rombongan Belajar

      e.   Kelas V                                    :     6 Rombongan Belajar

      f.    Kelas VI                                  :     5 Rombongan Belajar

      Total                                              :   40 Rombongan Belajar

10. Data Ruang                                    :

No

Jenis Ruang

Jumlah

Kondisi

Baik

Rusak


Berat

Sedang

Ringan

1

Ruang Kelas

40

40

-

-

-

2

Ruang Guru

1

-

-

-

-

3

Ruang Kepala Sekolah

1

1

-

-

-

4

Ruang Perputakaan

-

-

-

-

-

5

Ruang Tata Usaha

1

1

-

-

-

6

Ruang Laboratorium

1

1

-

-

-

7

Musholah

1

1

-

-

-

8

Aula

-

-

-

-

-

9

Ruang Koperasi

1

-

-

1

-

10

Ruang Komputer

1

-

-

1

-


11. Data Rekapitulasi Pendidik dan tenaga Kependidikan:


      Jumlah Pendidik :

      Laki-laki : 21                                  Perempuan : 59

      Jumlah Tenaga Kependidikan:

      Laki-laki : 9                                    Perempuan : 3

 Banner

Banner

Copyright (C) 2020 MI NURUL HUDA 2